contact_phone 041-34477065

شما نمی‌توانید یک کتاب را از طریق جلد آن قضاوت کنید، اما مطمئنا قضاوت یک وب‌سایت از طریق طراحی آن کار راحتی است. شاید بی رحمانه باشد اما کاربران قبل از اینکه راجع به کارایی و سودمندی وب‌سایت‌ها و محصولات بدانند خیلی سریع آنها را قضاوت و ارزیابی می‌کنند. پیروی از ترندها و مدهای طراحی برای تازه و جذاب نگه داشتن محصولات ضروری بوده. اما آیا همه چیز مد یا Trend های طراحی است؟ ترندهای طراحی بخشی از کار است ولی طراحان نباید از آنها صرف اینکه مد هستند پیروی کنند. قطعا هر ترند و مدی برای طراحی شما سودمند و مفید نیست. حتی ترندهای خوب نیز می‌توانند به تجربه کاربری شما لطمه بزنند. در نتیجه نیاز است از آنها به صورت ذهنی استفاده کرده و براساس نیاز، آنها را فیلتر کرده یا تغییر دهیم. چندسال پیش که طراحی تخت (Flat Design) مد شده بود تقریبا اکثر وب‌سایت‌ها شبیه ..

© 2017 SadrAfzar لوگوی صدر افزار