نرم افزار وفاداری مشتریان کلینیک زیبایی

اگر شما بتوانید برای بار چندم مشتری خود را در دست نگه دارید و برای بار دوم و یا برای چندمین بار برایش خدمات ارائه دهید میتوان گفت شما در وفادار سازی مشتری موفق بوده اید.

نرم افزار مدیریت کلینیک زیبایی صدرافزار دارای بخش وفادار سازی مشتری در باشگاه مشتریان خود می باشد

پش شما اگر بتوانید باشگاه مشتریان نرم افزار خود را با آموزش های دقیق و درست راه اندازی کنید وفادار سازی مشتری خود به خود اتفاق خواهد افتاد و سیستم برای شما گزارشاتی تهیه و ارائه می دهد که شما بتوانید مشتری خود را برای چندمین بار به کلینیک زیبایی خود دعوت کرده و خدمات دیگری را برای چندمین بار ارائه دهید.

همچنین اگر به سیستم خود اجازه دهید میتواند با ارسال پیام های متفاوت در زمان های متفاوت با مشتری شما در ارتباط باشد و مشتری را واردار کند با شما وارد ارتباط شده و درخواست خدمات داشته باشد


هر سوالی در این حوزه داشته باشید با کارشناسان ما در ارتباط باشد تا بصورت جامع شما را راهنمایی کنند